ม่านตาไก่หรือม่านจีบรางเอ็ม พร้อมราง จำนวน 8 ชุด (บ้าน Type A : Delight)

17,500 ฿

/หลัง

ม่านตาไก่หรือม่านจีบรางเอ็ม พร้อมราง ติดตั้งเรียบร้อย บริเวณหน้าต่างและประตู จำนวน 8 ชุด (บ้าน Type A : Delight หลังริม)

รูปภาพที่อยู่ในเว็บไซต์แพลตฟอร์มนี้ทั้งหมด ใช้สำหรับการโฆษณาเท่านั้น