ม่านตาไก่หรือม่านจีบรางเอ็ม พร้อมราง จำนวน 5 ชุด (บ้าน Type A : Delight)

12,900 ฿

/หลัง

ม่านตาไก่หรือม่านจีบรางเอ็ม พร้อมราง ติดตั้งเรียบร้อย บริเวณหน้าต่างและประตู จำนวน 5 ชุด (บ้าน Type A : Delight หลังกลาง)

รูปภาพที่อยู่ในเว็บไซต์แพลตฟอร์มนี้ทั้งหมด ใช้สำหรับการโฆษณาเท่านั้น