ถังเก็บน้ำ DOS ขนาด 1,000 ลิตร คู่ปั้ม พร้อมต่อระบบไฟฟ้าและน้ำ

13,900 ฿

/ชุด

ถังเก็บน้าบนดิน DOS ขนาด 1,000 ลิตร
คู่ปั้ม Hitachi WM-P 200 GXB พร้อมต่อระบบไฟฟ้าและน้า

รูปภาพที่อยู่ในเว็บไซต์แพลตฟอร์มนี้ทั้งหมด ใช้สำหรับการโฆษณาเท่านั้น