ตัดหญ้าบ้านเดี่ยว

3,000 ฿

/ครั้ง

(ได้แก่ หน้าบ้าน ข้างบ้าน หลังบ้าน พร้อมเก็บขยะรอบนอกบ้าน)

รูปภาพที่อยู่ในเว็บไซต์แพลตฟอร์มนี้ทั้งหมด ใช้สำหรับการโฆษณาเท่านั้น