bbgsas (1)
SERTY8
บริการเกี่ยวกับบ้าน
ไว้วางใจเรา
บริการจัดหาช่างเพื่อดูแลเกี่ยวกับบ้านของคุณ
สร้างความสะดวกสบาย ความไว้ใจ และพร้อมที่จะดูแลคุณตลอดไป
bbgsas (2)
SERTY8
บริการจัดหาช่าง
ตรงตามความพึงพอใจ ซึ่งเรามีการรับประกัน
การทำงานเพื่อให้ลูกค้าเกิดความไว้วางใจกับทางเรา
และเราพร้อมที่จะดูแลลูกค้าตลอดไป
bbgsas-1
SERTY8
บริการเกี่ยวกับบ้าน
ไว้วางใจเรา
บริการจัดหาช่างเพื่อดูแลเกี่ยวกับบ้านของคุณ สร้างความสะดวกสบาย ความไว้ใจ และพร้อมที่จะดูแลคุณตลอดไป
2
SERTY8
บริการจัดหาช่าง
ตรงตามความพึงพอใจ ซึ่งเรามีการรับประกัน การทำงานเพื่อให้ลูกค้าเกิดความไว้วางใจกับทางเรา และเราพร้อมที่จะดูแลลูกค้าตลอดไป
Asset 2-100
Asset 2-100

หมดความกังวลในเรื่อง
ที่ต้องหาช่างมาบริการ
หลังจากหมดประกันบ้าน

หมดความกังวลในเรื่องที่ต้องหาช่าง
มาบริการหลังจากหมดประกันบ้าน

และเรื่องการกลัวจ้างช่างไปแล้วแต่ทำงานไม่เสร็จหรือทิ้งงานไป

และเรื่องการกลัวจ้างช่างไปแล้ว
แต่ทำงานไม่เสร็จหรือทิ้งงานไป

เซอร์ตี้เอท เราเป็นบริการจัดหาช่างดูแลทั้งในเรื่อง การซ่อมแซม ติดตั้ง ต่อเติม และบริการด้านอื่นๆเกี่ยวกับบ้าน เพื่อให้ลูกค้าเกิดความสะดวกสบายในการใช้บริการ และตรงตามความพึงพอใจ ซึ่งเรามีการรับประกันการทำงานเพื่อให้ลูกค้าเกิดความไว้วางใจกับทางเรา และเราพร้อมที่จะดูแลลูกค้าตลอดไป

บริการยอดนิยม

Services

ให้บริการที่ดีกับลูกค้า

Trust

สร้างความไว้ใจให้กับลูกค้า

Infinity

ยินดีดูแลลูกค้าตลอดไป

ทำไมคุณถึงต้องใช้บริการ SERTY8

การทำงานเพื่อให้ลูกค้าเกิดความไว้วางใจกับทางเรา และเราพร้อมที่จะดูแลลูกค้าตลอดไป

ให้บริการที่ดี

ยินดีดูแลลูกค้า

มีราคาที่เหมาะสม

งบประมาณ
ไม่บานปลาย

ไว้ใจได้เรื่องคุณภาพ

พาร์ทเนอร์ของเรา